GLOBAL POLITICS IN HARD TIMES

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Zuzana Zelenická, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 888 950 Kč
Registrační číslo F2/18/2010
Číslo zakázky: IG212020x

Projekty řešitele