Ing. Zuzana Zelenická, Ph.D.

Projekty řešitele:

GLOBAL POLITICS IN HARD TIMES
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)