Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 30. června 2023
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 236 000 CZK
Registrační číslo 20-09470S
Číslo zakázky: GA212010

Projekty řešitele