Role VŠE v roce 1968. Dějiny VŠE III.

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2018 - 1. října 2018
Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy
Celkový rozpočet: 341 000 CZK
Registrační číslo PK-5233
Číslo zakázky: ÚD901118