doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Projekty řešitele:

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)