Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy

Role VŠE v roce 1968. Dějiny VŠE III.
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)