Konference mladých badatelů 2015, 2016

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Mgr. Marcela Demková
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 300 390 Kč
Registrační číslo 10/2015
Číslo zakázky: IG212015

Projekty řešitele