Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti "Nových lidských práv" na půdě OSN

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. června 2011 - 31. ledna 2012
Řešitel: Ing. Mgr. Zuzana Trávníčková
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí
Celkový rozpočet: 179 000 Kč
Registrační číslo 04/02/11
Číslo zakázky: GM212021

Projekty řešitele