Noví aktéři jako zdroj globální transformace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 375 810 Kč
Registrační číslo 32/2016
Číslo zakázky: IG212026

Projekty řešitele