Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Eva Švihovská
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 200 290 CZK
Registrační číslo F2/11/2013
Číslo zakázky: 2120

Projekty řešitele