Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Mgr. Miroslav Klusák
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 161 350 Kč
Registrační číslo 1/2011
Číslo zakázky: IG212011

Projekty řešitele