Nevládní organizace jako subjekt politických rozhodovacích procesů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 30. září 2005
Řešitel: Ing. Hana Vránová
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 49 000 Kč
Registrační číslo 10/04
Číslo zakázky: IG212024

Projekty řešitele