Ing. Hana Vránová

Projekty řešitele:

Nevládní organizace jako subjekt politických rozhodovacích procesů
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)