Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: prof. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 707 320 Kč
Registrační číslo 53/2015
Číslo zakázky: IG212025

Projekty řešitele