Vytvoření webových stránek o problematice rozvojových zemí

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Jan Kochan
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 52 000 Kč
Registrační číslo 12/05
Číslo zakázky: IG212035

Projekty řešitele