Nation branding a péče o dobré jméno státu prostřednictvím nových forem diplomacie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Jana Kohoutová
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 638 650 Kč
Registrační číslo F2/77/2017
Číslo zakázky: IG212017

Projekty řešitele