Ing. Jana Kohoutová

Projekty řešitele:

Nation branding a péče o dobré jméno státu prostřednictvím nových forem diplomacie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)