Diplomacie v měnícím se světě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2009
Řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 400 000 Kč
Registrační číslo GA407/08/0120
Číslo zakázky: GA212018

Projekty řešitele