prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

Projekty řešitele:

Diplomacie v měnícím se světě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)