prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

Projekty řešitele:

Diplomacie v měnícím se světě
2008 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)