ZÁSADNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OČIMA MLADÝCH BADATELŮ

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Viera Kočišíková
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 144 650 Kč
Registrační číslo F2/39/2010
Číslo zakázky: IG212030

Projekty řešitele