Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. června 2020 - 31. prosince 2024
Řešitel: doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet:
Registrační číslo TITDMZV930
Číslo zakázky: GT212030