doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Možnosti a meze českého zahraničně politického aktivismu
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Evropanizace zahraniční politiky v oblasti ochrany lidských práv
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Národní zájmy a lidská práva
2005
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)