doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Možnosti a meze českého zahraničně politického aktivismu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Evropanizace zahraniční politiky v oblasti ochrany lidských práv
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Národní zájmy a lidská práva
MZV
2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)