Srovnání makroekonomického vývoje a průběhu transformace v ČR, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel:
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: GO504928

Projekty řešitele