Vědeckovýzkumná spolupráce VŠE s Arizona State University

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. srpna 2002 - 31. července 2003
Řešitel: prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 58 000 Kč
Registrační číslo 19/02
Číslo zakázky: IG504042

Projekty řešitele