prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vědeckovýzkumná spolupráce VŠE s Arizona State University
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Srovnání makroekonomického vývoje a průběhu transformace v ČR, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)