prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vědeckovýzkumná spolupráce VŠE s Arizona State University
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Srovnání makroekonomického vývoje a průběhu transformace v ČR, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)