Analýza formální bezpečnosti kryptografických protokolů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2009 - 31. prosince 2009
Řešitel: RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: ostatní
Celkový rozpočet: 94 000 Kč
Registrační číslo ST20092009006
Číslo zakázky: GM407019

Projekty řešitele