RNDr. Radomír Palovský, CSc.

Projekty řešitele:

Analýza formální bezpečnosti kryptografických protokolů
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)