RNDr. Radomír Palovský, CSc.

Projekty řešitele:

Analýza formální bezpečnosti kryptografických protokolů
2009
ostatní (Ostatní)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)