Regional mobility of labor force in EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. června 2007 - 31. prosince 2007
Řešitel: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: ostatní
Celkový rozpočet: 25 000 Kč
Registrační číslo SK-0607-KE-003
Číslo zakázky: GZ506017