Dopady globalizace na trhy práce ve vybraných oblastech světové ekonomiky a jejich reflexe v ekonomické teorii

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 110 000 Kč
Registrační číslo 36/05
Číslo zakázky: IG506015k

Projekty řešitele