Project NUTSHELL

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. listopadu 2020 - 31. srpna 2023
Řešitel: Bc. Alena Jeslínková
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA203
Celkový rozpočet: 163 212 EUR
Registrační číslo 2020-1-CZ01-KA203-078426
Číslo zakázky: ÚP 901380
Zajištění kvality mezinárodního řízení projektů a spolupráce v oblasti vysokého školství, včetně mapování, analýzy a přepracování procesu mezinárodního řízení projektů ve všech partnerských institucích.
Zvýšení kompetencí administrativního personálu, pedagogů a doktorandů, kteří zastávají roli potenciálních koordinátorů/partnerů mezinárodních projektů.