KPP!!! VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2019
Řešitel: Bc. Alena Jeslínková
Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Holečková
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2019
Celkový rozpočet: 185 000 CZK
Registrační číslo PK-5518
Číslo zakázky: RC901329

Projekty řešitele