Inkubátor projektového managementu mezinárodních grantů

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2020
Řešitel: Bc. Alena Jeslínková
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2020
Celkový rozpočet: 759 000 CZK
Registrační číslo C13-2020
Číslo zakázky: RC901370

Projekty řešitele