Ing. Kristýna Holečková

Projekty řešitele:

DPP!!! VŠ Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!!
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2018

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)