DPP!!! VŠ Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!!

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018
Řešitel: Ing. Kristýna Holečková
Kontaktní osoba: Bc. Alena Jeslínková
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2018
Celkový rozpočet: 230 000 CZK
Registrační číslo PK-5507
Číslo zakázky: RC901338

Projekty řešitele