Knowledge partnership for intrapreneurial skills development and modern education

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2013 - 30. června 2014
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
Celkový rozpočet: 4 626 000 CZK
Registrační číslo PK-5223
Číslo zakázky: