Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2022
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Mojžiš
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VVV
výzva: Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro VŠ II v prioritní ose 2 OP
Celkový rozpočet:
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013310
Číslo zakázky: ES100029, více