Realtime PtB Scoring

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. července 2019 - 31. října 2021
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
program: OP PIK
výzva: Partnerství znalostního transferu
Celkový rozpočet: 3 015 568 CZK
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_213/0014566
Číslo zakázky: ER406059