doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Projekty řešitele:

Engagement for sustainability - University Leaders in SDGs II (UNILEAD II)
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Modernizace a digitalizace VŠE v Praze
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: NPO

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Zvyšování kvality fungování Informační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE
2021 - 2023
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE (Mobility II)
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro VŠ II v prioritní ose 2 OP

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Realtime PtB Scoring
2019 - 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Partnerství znalostního transferu

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

PoC transdisciplinárních komercializačních konceptů inovační agentury ILA III
2019 - 2020
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE
2018 - 2021
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 26. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze
2017 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou
2014 - 2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Knowledge partnership for intrapreneurial skills development and modern education
2013 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Sociální síť informatiků v regionech České Republiky
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Aktivní podpora účasti kateder FIS v šestém rámcovém programu EU
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Aktivní prezentace výsledků výzkumu KIT VŠE Praha v oblasti metrik software
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)