doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Projekty řešitele:

Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Aktivní podpora účasti kateder FIS v šestém rámcovém programu EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Aktivní prezentace výsledků výzkumu KIT VŠE Praha v oblasti metrik software
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)