Modernizace a digitalizace VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. července 2022 - 30. června 2024
Udržitelnost do: 30. června 2029
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Mojžiš
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: NPO
Celkový rozpočet: 115 742 516 CZK
Registrační číslo NPO_VŠE_MSMT-16603/2022
Číslo zakázky: NP100032, více
A) Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání přes 4 cíle: A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend; A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning; A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů; A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling); B) Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech; C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials); C2: Bezpečnost distančních forem výuky;C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou