Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - NPO

Modernizace a digitalizace VŠE v Praze
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: NPO

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)