Online Study Platform on Mediation

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. září 2016 - 30. dubna 2019
Řešitel: doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
Celkový rozpočet: 400 000 CZK
Registrační číslo 2016-1-LV-01-KA203-022660
Číslo zakázky: ÚP207066

Projekty řešitele