Vytvoření systému interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS a systému sledování a rozpisu kvalitativních ukazatelů vstupujících do rozpočtu

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., FEng., dr. h. c.
Pracoviště: Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)
výzva: DRP 2011
Celkový rozpočet: 4 540 000 CZK
Registrační číslo 20/1
Číslo zakázky: RP900011