Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování

Věda a výzkum