prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Projekty řešitele:

Metody získávání znalostních dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Děkan a děkanát (4010)

Vytvoření systému interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS a systému sledování a rozpisu kvalitativních ukazatelů vstupujících do rozpočtu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování
2007 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Podnikové informační systémy
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Děkan a děkanát (4010)

Metody extrapolace informačních zdrojů
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)