prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Projekty řešitele:

Metody získávání znalostních dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování
MŠMT - VZ
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Děkan a děkanát (4010)

Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování
MŠMT
2007 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Podnikové informační systémy
MŠMT
2003

Fakulta informatiky a statistiky: Děkan a děkanát (4010)

Metody extrapolace informačních zdrojů
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)