Fakulta informatiky a statistiky: Děkan a děkanát

Řešené projekty

Metody získávání znalostních dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Děkan a děkanát (4010)

Podnikové informační systémy
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Děkan a děkanát (4010)

Poslání informačního managementu v řízení transformačního procesu mikrostrukturální
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Děkan a děkanát (4010)