Metakonfigurace zařízení počítačové sítě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: Ing. Miroslav Matuška, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 70 000 Kč
Registrační číslo 20/03
Číslo zakázky: IG406023a

Projekty řešitele