Ing. Miroslav Matuška, Ph.D.

Projekty řešitele:

Metakonfigurace zařízení počítačové sítě
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)