Enterprise Architecture as Management Principle for SMEs

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2012
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 857 000 Kč
Registrační číslo P403/10/0303
Číslo zakázky: GA406020