Podpora podnikání SME (malých a středních podniků - Small and Medium Enterprise) prostředky ICT (Information and Communication Technologies - Informační a telekomunikační technologie)

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 110 000 Kč
Registrační číslo 24/05
Číslo zakázky: IG406045

Projekty řešitele