prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc.

Projekty řešitele:

Enterprise Architecture as Management Principle for SMEs
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Podpora podnikání SME (malých a středních podniků - Small and Medium Enterprise) prostředky ICT (Information and Communication Technologies - Informační a telekomunikační technologie)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)