prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc.

Projekty řešitele:

Enterprise Architecture as Management Principle for SMEs
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Podpora podnikání SME (malých a středních podniků - Small and Medium Enterprise) prostředky ICT (Information and Communication Technologies - Informační a telekomunikační technologie)
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)